Opintojaos

Opintojaosto vastaa ammattiosaston kurssien järjestämisestä, tiedottamisesta ja koulutuksen seurannasta Opintosihteerillä ja jaostolla on monia erilaisia tapoja havaita koulutustarpeita. Vuosittain ammattiosastot, aluejärjestöt ja liitto määrittävät toiminnan painopisteet.

Koulutuksella tuetaan näiden tavoitteiden toteutumista. Yksi hyvä tapa löytää koulutusaiheita on työpaikkakartoitus.

Samalla kun kartoitetaan työpaikat, voidaan kysyä millaisia koulutus tarpeita ja kiinnostuksen kohteita luottamustehtävissä olevilla ja muilla jäsenillä on.

Liiton koulutustarjonnan tuntijana opintosihteerin ja opintojaoston tärkeät tehtävät ovat:

  • järjestää paikallista koulutusta
  • tiedottaa alueiden ja Murikkaopiston kursseista
  • huolehtia, että ammattiosaston eri toimijat ovat tietoisia heidän tehtäviinsä liittyvistä koulutus mahdollisuuksistaja oikeuksista osallistua koulutukseen
  • ohjata heitä hakeutumaan kursseille
  • uusien luottamusmiesten koulutukseen ohjaaminen

Ammattiosasto kannustaa jäseniään kouluttautumaan ja tukee jäseniä liiton, Murikan ja osaston koulutuksissa 30€/pv.

Täytä tukihakemus täällä

 

Opintosihteeri
Jere Sedergren
040 037 9081

Opintojaokseen kuuluvat myös Soile Blomberg ja Pasi Parkkali.