Opintojaos

Opintojaos järjestää koulutusta erilaisista työntekijöitä koskevista asioista kaikille jäsenille, vastaa ammattiosaston kurssien järjestämisestä, tiedottamisesta ja koulutuksen seurannasta.

Koulutuksella tuetaan näiden tavoitteiden toteutumista. Yksi hyvä tapa löytää koulutusaiheita on työpaikkakartoitus.

Samalla kun kartoitetaan työpaikat, voidaan kysyä millaisia koulutus tarpeita ja kiinnostuksen kohteita luottamustehtävissä olevilla ja muilla jäsenillä on.

Liiton koulutustarjonnan tuntijana opintosihteerin ja opintojaoston tärkeät tehtävät ovat:

  • järjestää paikallista koulutusta
  • tiedottaa alueiden ja Murikkaopiston kursseista
  • huolehtia, että ammattiosaston eri toimijat ovat tietoisia heidän tehtäviinsä liittyvistä koulutus mahdollisuuksistaja oikeuksista osallistua koulutukseen
  • ohjata heitä hakeutumaan kursseille
  • uusien luottamusmiesten koulutukseen ohjaaminen

Ammattiosasto kannustaa jäseniään kouluttautumaan ja tukee jäseniä liiton, Murikan ja osaston koulutuksissa 30€/pv.

Täytä tukihakemus täällä

 

 

Opintosihteeri
Maisa Koivisto
045 171 6436

Opintojaokseen kuuluvat myös Soile Ruokonen ja Pasi Parkkali.