Toimintasuunnitelma

Ammattiosaston tarkoitus on koota järjestämis- ja sopimusalojensa palkansaajat ja opiskelijat yhteen edunvalvontajärjestöksi.
Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Ammattiosasto on Teollisuusliitto ry:n jäsen

Tätä tarkoitusta toteuttaakseen ammattiosasto pitää:

  • Hallituksen kokouksia noin 6-10 kertaa vuodessa tai tarpeenmukaisesti
  • Kevätkokouksen (kaikille avoin jäsenkokous)
  • Ehdokasasettelukokouksen (kaikille avoin jäsenkokous)
  • Syyskokouksen (kaikille avoin jäsenkokous)
  • Hallituksen järjestäytymiskokouksen.

Kokouksiin ovat toivottuja ja kutsuttuja työpaikkojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä työhuonekuntien edustajat.

Lisäksi osastossa toimii jaoksia jotka järjestävät joko kaikille avoimia tai vain jaoksien kohderyhmälle suunnattua toimintaa:

  • Vapaa-aika jaos: (kaikille jäsenille esim. pikkujoulut, risteilyt tms.)
  • Seniori jaos (järjestää ammattiosaston eläkeläisille suunnattua ohjelmaa esim. teatteri tms.)
  • Nuorisojaos (järjestää oppilasjäsenille ja 35 V ja alle oleville osaston jäsenille toimintaa)
  • Edunvalvontajaos (Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut)

Työpaikkakartoitus on osaston jatkuvaa toimintaa, jolla pyritään parantamaan järjestäytymisastetta ja jäsenaktiivisuutta. Työhuonekunta perustetaan uusiin työpaikkoihin heti sen ollessa mahdollista.

Toimintakertomus

Lataa toimintakertomus kokonaisuudessaan